Historien i korte træk

Det begyndte med A70. En yngre læge slog sig ned i byen. Dengang var Adelgade brolagt og landevej til Nordjyllands kunstneriske centrum Skagen. Det eneste, som gjorde indtryk, når man kørte igennem Hobro, var lyden af hjulenes rumlen over brostenene. Sådan skulle det ikke blive ved med at være. Kunst og kultur skulle have et løft. Ikke mindst kunst, som jo er forudsætningen for kultur.

Sammen med en gruppe andre interesserede oprettede lægen Svend Nielsen A70, som trods navnet hverken er et surmælksprodukt eller et papirformat. Sammenslutningen A70 lejede en butik til galleri og udstillinger. Der blev organiseret kunstcirkler. Og så var man i gang.

Fem år senere godkendte Hobro Byråd vedtægterne for Hobro Kommunes Kunstsamling og afsatte et beløb på budgettet til årlige kunstkøb. Ifølge vedtægterne har kunstsamlingen ikke en egentlig bestyrelse men et indkøbsudvalg bestående af 2 byrådspolitikere samt 1 repræsentant for hver af institutionerne A70, Kulturelt Samråd og Hobro Kunstforening. Svend Nielsen blev valgt til formand i alle årene 1975-2018, hvor han trak sig.

Kunstsamlingen startede egentlig i 1969, hvor de 4 kunstnere Poul Agger, Kai Führer, Frithioff Johansen og Knud Bjørn Knudsen blev bedt om at lave nutidige turistplakater til Hobro – som erstatning eller moderne supplement til den ikoniske ”hå do wåt i Hobro”.

Kredsen af kunstnere blev efter oprettelse af kunstsamlingen gradvist udvidet til 20, hvoraf de fleste var tilknyttet kunstnersammenslutningerne Grønningen, Koloristerne og Den Frie.

I løbet af de efterfølgende år voksede kredsen og tæller i dag 46 kunstnere. De fleste af kunstnerne har det været muligt at følge gennem en længere årrække, hvilket giver samlingens over 2.000 værker en sjælden retrospektiv værdi. 19 kunstnere er døde, så vi i dag taler om 25 aktive kunstnere.

Ud over de 2.000 unika værker, som fortrinsvis er malerier og skulpturer, ejer kunstsamlingen en grafisk samling af samme størrelse. Denne samling, som rummer dansk grafik gennem ca. 125 år, er oprindeligt grundlagt af daværende Hobro Kunstforening og senere overdraget til Hobro Kommunes Kunstsamling.

De 46 ”faste” kunstnere i kunstsamlingen tæller 19 billedhuggere. Dette ret høje antal afspejler sig i det offentlige rum med mange mindre og især større skulpturer – i alt 55 skulpturer.

Den billedhugger, som i størst grad har sat sit præg på byen, er Bent Sørensen, som samtidig repræsenterer det generelt høje kunstneriske niveau i kunstsamlingen. Bent Sørensens skulpturer præger det offentlige rum fra Hobro Havn i øst til skulpturstien ved Vester Fjord i vest. Engagementet startede, da De Forenede Danske Spritfabrikker ophørte produktionen i Hobro, og det fine gamle industrianlæg blev jævnet med jorden. Byrådet havde brug for kyndig rådgivning. Statens Kunstfond udpegede Bent Sørensen, som sammen med arkitekt Holger Thule Hansen fra Friis & Moltke udarbejdede dispositionsplan for området. 

 

 

 

Arne L. Hansen. Uden titel, 1950erne. Olie på lærred, 60 x 80 cm. Foto Niels Reiter.