Udstillinger

I Kunstetagerne vises tre-fire store samt et antal mindre særudstillinger om året.

Fokus er på nutidskunst, kunsthåndværk og design.

Hvor det er relevant, inddrages kunstnere eller værker fra Hobro Kunstsamling i særudstillingerne.

På øverste etage kan man besøge en permanent visning af værker fra Hobro Kunstsamling, her under skitser til en lang række af skulpturerne i Hobros byrum.