Levetid – på vej mod døden i levende live

10. februar 2024 - 25. maj 2024

Ændrede åbningstider: Kunstetagerne er lukket Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag og Grundlovsdag.

 

 

Stamcellerne

De syv kunstnere Camilla Dayyani, Dorthe Lund, Diana Nordbek, Malene Kløve Dalsgaard, Marianne Pedersen, Marie Netterstrøm og Ulla Skov Jensen, fandt sammen i 2018 gennem en fælles interesse for temaet aldring. Gruppens stifter, Ulla Skov Jensen, havde indledt et samarbejde med en komponist og en skuespiller, hvorefter en gruppe medstuderende fra Århus Kunstakademi blev optaget i gruppen.

Gruppen består af fem billedkunstnere, der arbejder henholdsvis med skulptur, maleri, tegning, foto, video og lyd, samt en komponist og en skuespiller.

Gruppens medlemmer spænder aldersmæssigt fra 36 til 73 år, hvilket medvirker til, at emnet i udstillingen bliver behandlet fra vidt forskellige udgangspunkter.

 

Nye perspektiver på det at ældes

“Med udstillingen ønsker vi at sætte spørgsmålstegn ved den verserende overvejende negative opfattelse af det at blive ældre, hvor man efter endt arbejdsliv kan blive anset som en byrde for samfundet, og i hvert fald ikke brugbar mere. Denne opfattelse vil vi gerne gøre op med og undersøge alternativer til. Det vil vi gøre ved at kigge lidt dybere på, hvad det betyder at blive ældre, og derved komme nærmere en accept af den naturlige aldringsproces,” udtaler Stamcellerne.

 

En mangfoldig udstilling som appellerer til alle sanser

“Vi glæder os til at åbne dørene for udstillingen. Vi har fulgt Stamcellerne i nogle år nu og ser frem til at vise en mangfoldig og sanselig udstilling for offentligheden,” siger kunstfaglig medarbejder ved Kunstetagerne, Anne Lie Stokbro.

 

Udstillingen undersøger teamet aldring fra forskellige synspunkter og vinkler. Her vil publikum opleve alt fra humoristiske til mere alvorlige værker, i forskellige medier såsom installation, video, lyd, maleri, tekstil mm.

Stamcellerne har modtaget generøs støtte til udstillingen fra Fonden Ensomme Gamles Værn og Region Nordjyllands Kulturudviklingspulje.

Læs mere om alle arrangementer, som finder sted i forbindelse med udstillingen her.